เกี่ยวกับเรา

smefinn เป็นศูนย์กลางระหว่างผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ที่มีความต้องการข้อมูลแหล่งทุน หรือผลิตภัณฑ์ทางการเงินจากสถาบันการเงิน โดย ทีมงานจะวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นตามความสามารถและลักษณะธุรกิจของผู้ประกอบการเอสเอ็มอี และจัดส่งข้อมูลให้กับสถาบันการเงินที่เหมาะสมกับผู้ประกอบการเอสเอ็มอีนั้น ๆ โดยผู้ประกอบการเอสเอ็มอีไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นให้กับเรา

smefinn ก่อตั้งจากบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ มากด้วยประสบการณ์ทางด้านการเงินการธนาคาร จากหลายๆธนาคารคอยให้คำปรึกษา แก้ไขปัญหา เพื่อให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนจากสถาบันการเงินต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม โดยคำนึงถึงความถูกต้องตามกฎหมาย กฎระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ของภาครัฐ และสถาบันการเงิน เบื้องต้นอาจมีข้อจำกัดไม่สามารถเป็นตัวกลางให้กับธนาคาร หรือสถาบันการเงินทุกแห่งในประเทศไทยได้ อย่างไรก็ตามทางเราอยู่ในขั้นตอนการคัดเลือกธนาคารหรือสถาบันการเงินที่เชื่อมต่อกับเว็บไซต์ ของบริษัทฯ เพื่อความหลากหลายต่อไปในอนาคต

smefinn เป็นอีกทางเลือกหนึ่ง เพื่อตอบโจทย์บรรดาผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ทั้งรายใหม่ และรายเก่า ที่อยู่ระหว่างเตรียมแผนทางธุรกิจ โดยการเข้ามาตรวจสอบข้อมูลความต้องการใช้วงเงิน เปรียบเทียบอัตราการผ่อนชำระ และดอกเบี้ยผ่านทางเว็บไซต์ อย่างง่ายดาย ไม่ซับซ้อน สะดวก รวดเร็ว ให้คำตอบเบื้องต้นทันที

 

การเงินเป็นเรื่องง่าย ใช้